NUL20 logo


De naam van dit vakblad komt van de telefoonzone van Amsterdam: 020.

  • Bijdrage van Imaginist
    • Ontwerp
  • NUL20

NUL20 is een platform voor informatie en opinievorming over woonbeleid en stedelijke ontwikkeling in de regio Amsterdam. Het platform bestaat uit het tijdschrift (4x per jaar), een digitale nieuwsbrief, een website met actuele nieuwsverslaggeving en (medewerking aan) debatprogamma’s in Pakhuis de Zwijger.