NUL20.nl


Deze website bestaat sinds 2002 en heeft al vele transformaties gemaakt. Momenteel is die gemaakt in Drupal en zijn er meer dan 10.000 pagina's.
De site bevat niet alleen alle artikels die ooit in het tijdschrift verschenen, maar ook veel extra nieuws, agenda-items, boekbesprekingen en foto- en videoreportages. Elk type heeft zijn eigen weergave.
Imaginist is de webmaster, verantwoordelijk voor de vorm en de technologie.

De Koninklijke Bibliotheek van Nederland heeft recent de site gearchiveerd voor zijn omvangrijke inhoud.

Live Preview
  • Bijdrage van Imaginist
    • Ontwerp
    • Backend
    • HTML/CSS
    • Drupal
  • NUL20

NUL20 is een platform voor informatie en opinievorming over woonbeleid en stedelijke ontwikkeling in de regio Amsterdam. Het platform bestaat uit het tijdschrift (4x per jaar), een digitale nieuwsbrief, een website met actuele nieuwsverslaggeving en (medewerking aan) debatprogamma’s in Pakhuis de Zwijger.