Verbindende besluitvorming werkt


Een boek over hoe de theorie van verbindende communicatie succesvol kan toegepast worden in bedrijven. Het focust op besluitvorming die efficiënt en gedragen is.

Cover en illustraties door Imaginist.

  • Bijdrage van Imaginist
    • Ontwerp
    • Drukklare bestanden
    • Infographics
  • Garant - Erwin Tielemans

Garant is de uitgeverij.
Erwin Tielemans is de bezieler en oprichter van Human Matters en werkt rond verbindende communicatie.